Vi välkomnar din ansökan för 2023

Sigrid Strands stiftelse

Sigrid Strands stiftelse har sedan 2000 delat ut ett stipendie per år till en kvinna som är uppfinnare/innovatör/företagare i Jämtlands län. Nu välkomnar vi din ansökan för 2023!

Sedan starten har 22 stipendier delats ut.

Har du en idé – ansök senast 22 augusti 2023

Du som ansöker kan både vara anställd och i din arbetsroll bidra med innovationskraft och utveckla nya idéer. Du kan också vara företagare med en nytänkande idé! Vi vill att så många som möjligt söker så vi hoppas att vi får se din ansökan.

Kanske är du årets stipendiat – Testa din idé och ansök senast torsdag 22 augusti till Sigrid Strands stiftelse. Det går även att nominera någon du gärna ser som stipendiat.

Läs mer och ladda ner ansökan.

Fjolårets vinnare

Stipendiat år 2022 är Fanny Näslund från Vågen Zero Waste. Med kunskap och erfarenhet från att driva egen lösviktsbutik dit kunderna tar med egna behållare utvecklar Vågen Zero Waste nu lösviktsstationer inuti existerande matbutiker. Tillsammans med ICA och COOP blir lösviktskonceptet mer lättillgängligt, och fler kan hjälpas åt att förhindra att avfall uppstår. Fanny har visat resiliens och förmåga att tänka nytt i tuffa tider. Hon har samlat lärdomar av de utmaningar hon har mött under åren med Vågen, och omsätter nu dessa till en innovativ modell med god skalbarhet. Vi önskar Fanny fortsatt lycka till!